مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-187 مورخ 1402/10/20 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 در استان تهران ،شهر ري به آدرس تهران، شهرري،جاده قديم قم،نرسيده به باقرشهر،بلوارشهيد تندگويان،شرکت پالايش نفت تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
حضور و شرکت در جلسه مجمع عمومي فوق العاده طبق ماده 99 قانون تجارت منوط به داشتن برگه حضور مي باشد. لذا سهامداران حقيقي با در دست داشتن کارت ملي، شناسنامه ودر صورت وجود وکيل وکالتنامه معتبر و همچنين سهامداران حقوقي با ارائه کارت ملي و معرفي نامه ( درج شناسه ملي و شماره و تاريخ ثبت شخصيت حقوقي و شماره ملي نماينده خود در معرفي نامه، الزامي ميباشد) ميتوانند در تاريخ 1402/11/03 از ساعت 8 صبح به محل برگزاري مجمع به نشاني شهرري،جاده قديم قم،نرسيده به باقرشهر،بلوارشهيد تندگويان،شرکت پالايش نفت تهران، مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت پالايش نفت تهران (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد