مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/07 درمحل سالن غدير مرکز همايش هاي وزارت کشور واقع در تهران ميدان جهاد ابتداي بزرگراه شهيد گمنام نبش کوچه پنجم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد