مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: مديريت(وبازنشستگي کشوري)

دلایل اصلاح:سهامداران محترم مي توانند نسبت به مشاهده مجمع از طريق پيوند https://www.skyroom.online/ch/icpf1400/icpf به طور همزمان اقدام نمايند.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان مطهري، تقاطع قائم مقام فراهاني، پلاک 251 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30
توضیحات:
1) استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30. 2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارتباط با عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30. 3) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي مشتمل بر ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به 1402/09/30. 4) اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود. 5) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1403 و تعيين حق الزحمه. 6) انتخاب روزنامة کثير‌الانتشار. 7) تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره. 8) تعيين حق الزحمه کميته هاي ريسک و حسابرسي. 9) تعيين پاداش هيئت مديره. 10) ساير موارد که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود به منظور دريافت برگه حضور در جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي يا وکالت نامه رسمي معتبر براي نماينده وي و براي نمايندگان اشخاص حقوقي با معرفي نامه رسمي از تاريخ شنبه مورخ 1402/11/14 تا پيش از شروع جلسه مجمع، در ساعات اداري به محل شرکت واقع در تهران، خيابان بهشتي، خيابان احمد قصير، کوچه هفتم. پلاک13، طبقه ششم، واحد19 مراجعه نمايند. همچنين کليه سهامداران محترم حقيقي و حقوقي حسب مورد مي توانند از ساعت 08:00 صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند و سوالات خود را با شماره 88710462-021 داخلي 228 مطرح نمايند. *نکته ضروري : درج شناسه ملي، شماره ثبت سهامدارحقوقي، کدملي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد و نماينده معرفي شده اشخاص حقوقي در معرفي نامه ارسالي الزامي است. همچنين سهامداران محترم مي توانند نسبت به مشاهده مجمع از طريق پيوند https://www.skyroom.online/ch/icpf1400/icpf به طور همزمان اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد