مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/03/05 درمحل  خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه شهيد قدوسي رو به روي پارک انديشه ورودي 11 حسينيه و مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گسترش ارتباطات تاليا10000 %
فناوران مبين خاور10000 %
توسعه مخابراتي آرياسل10000 %
توسعه ارتباطات جامع مبين10000 %
ساير سهامداران57819345.78 %
گسترش الکترونيک مبين ايران8485527384.86 %
جمع9064120790.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود وکيلي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جهانگيريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد صابر امامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گسترش الکترونيک مبين ايران313314اصلیمسعود وکيلي نيا1377522441رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
گسترش ارتباطات تاليا429041اصلیحميد نصيري1062693711نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
توسعه مخابراتي آرياسل318708اصلیمحمد جهانگيريان0055034012عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکتري حسابداري
فناوران مبين خاور361815اصلیسيد صابر امامي0068237057عضو هیئت مدیرهموظفدانشجوي دکتري کارآفريني
توسعه ارتباطات جامع مبين415323اصلیمهدي حاج الفخاني اصل1379085391عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مهندسي فناوري اطلاعات

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۸,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۲,۰۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۲,۰۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۰۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۰,۶۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۴۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۶,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500,000,000 2,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت پيرو آگهي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4327 مورخ 24/02/1397 در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 05/03/1397 با حضور 64/90 درصد سهامداران يا نمايندگان قانوني آن‌ها و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانوني در محل آگهي شده به نشاني تهران خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه شهيد قدوسي روبروي پارک انديشه ورودي 11 حسينيه و مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص) تشکيل گرديد. پس از احراز حضور 64/90 درصد سهامداران و يا نمايندگان قانوني آن‌ها، جلسه رسميت يافت و با تلاوت آياتي از کلام ا...مجيد، در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت جلسه آغاز گرديد. ابتدا اعضاي جلسه، هيئت‌رئيسه مجمع را به‌اتفاق آرا سهامداران، به شرح زير انتخاب نمودند: 1- آقاي مسعود وکيلي نيا به شماره ملي 1377522441 به نمايندگي از شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران به شماره ثبت 313314 و شناسه ملي 10103492170 به سمت رئيس مجمع 2- آقاي حميد نصيري به شماره ملي 1062693711 به نمايندگي از شرکت گسترش ارتباطات تاليا به شماره ثبت 429041 و شناسه ملي 10320814998 به سمت ناظر مجمع 3- آقاي محمد جهانگيريان به شماره ملي 0055034012 به نمايندگي از شرکت فناوران مبين خاور به شماره ثبت 361815 و شناسه ملي 10104086530 به سمت ناظر مجمع 4- آقاي سيد صابر امامي به شماره ملي 0068237057 به نمايندگي از شرکت توسعه مخابراتي آريا سل به شماره ثبت 318708 و شناسه ملي 10103569996 به سمت منشي جلسه دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت‌مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/1396 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1396 3- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1396 4- اتخاذ تصميم در خصوص ميزان سود تقسيمي 5- تعيين حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1397 6- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شرکت 7- ساير مواردي که در صلاحيت تصميم‌گيري مجمع عمومي عادي است. مصوبات مجمع: پس از استماع دستور جلسه و ارائه گزارش فعاليت هيئت‌مديره براي سال مالي منتهي به 29/12/1396 توسط مديرعامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت توسط نماينده مربوطه و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات و نظرات نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح مندرج در صورت خلاصه مذاکرات، به‌اتفاق آراء تمامي سهامداران حاضر در مجمع، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 1- صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1396 شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت جريان وجه نقد مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 2- با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت موسسه حسابرسي مفيد راهبر به شناسه ملي 10861836531 ثبت‌شده به شماره 7355 به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس به شناسه ملي 10103538953 ثبت‌شده به شماره 22156 به سمت بازرس علي‌البدل انتخاب شدند. ضمناً بازرسين بدين‌وسيله ضمن قبولي سمت خود اقرار مي‌نمايند که هيچ‌گونه سوءپيشينه کيفري نداشته و ممنوعيت اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 147 و 126 لايحه اصلاحي قانون تجارت را ندارند. 3- پاداش اعضا حقوقي هيئت‌مديره مبلغ 2.000.000.000 ريال ناخالص تعيين و مقرر گرديد. 4- حق حضور اشخاص حقيقي نماينده شخص حقوقي غيرموظف هيئت‌مديره ماهيانه به ازاي حداقل دو جلسه در ماه، مبلغ 11.000.000 ريال خالص در سال 1397 تعيين گرديد. 5- مقرر گرديد مبلغ 80.000 ميليون ريال سود (به ازاي هر سهم 800 ريال) از محل سود قابل‌تقسيم بين سهامداران تقسيم گردد. 6- معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به‌اتفاق آرا تنفيذ گرديد. 7- روزنامه کثيرالانتشار دنياي اقتصاد جهت نشر آگهي‌هاي شرکت انتخاب شد. 8- اختيار تعيين حق‌الزحمه حسابرس در خصوص رسيدگي به دفاتر و صورت‌هاي مالي شرکت، به هيئت‌مديره شرکت تنفيذ گرديد. مجمع به آقاي سيد صابر امامي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت‌جلسه و پرداخت حق ثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد. مجمع در ساعت 11:30 با ذکر صلوات خاتمه يافت.