آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:با توجه به عدم حضور نماينده سازمان در مجمع عمومي ساليانه صندوق سرمايه گذاري ا.ب توسعه فيروزه پويا در تاريخ 1402/10/19 اطلاعيه اصلاحي جهت برگزاري مجدد مجمع به شرح، پيوست گرديد.
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت15:00مورخ1402/10/30در محلدفتر مرکزی صندوق به نشانی :مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه شهدا پلاک 15طبقه 6برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • سایر موارد