مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرمان خودرو سپاهان - نماد: خفرمان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس شهرک صنعتي جي خيابان يکم فرعي 6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم مي توانند 48 ساعت قبل از تشکيل مجمع به واحد امور سهام شرکت، با ارائه کارت ملي يا گواهي موقت سهام نسبت به اخذ برگه ورود ، به محل شرکت مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت فرمان خودرو سپاهان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد