مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران - نماد: خموتور
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1397/05/02 درمحل تهران: کيلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، گروه صنايع تراکتورسازي ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
1- اصلاح موادي از اساسنامه 2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد