مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ذوب روي اصفهان - نماد: فروي

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-203 مورخ 1402/10/26 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شـــيخ بهايى جنوبى ـ شهرک والفجر ـ خيابان ايرانشناسى ـ خيابان نهم ـ پلاک 6 ـ مرکز همايش هاى سازمان مديريت صنعتى، سالن دکتر آذر (آمفى تئاتر) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
1- اســـتماع گزارش توجيهى هيات مديره و بازرس قانونى در خصوص افزايش سرمايه شرکت. 2- تصميم گيرى در رابطه با افزايش سرمايه. 3- اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام. 4- ساير مواردى که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومى فوق العاده است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
حضور در جلســـه مذکور با به همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناســـايى معتبر امکان پذير خواهد بود. برگه ورود به جلســـه در روز برگزارى از ساعت 8 صبح در محل مجمع ارائه مى گردد، کليه سهامداران حقيقى هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه کارت ملى و نمايندگان قانونى سهامداران حقوقى ملزم به ارائه اصل کارت ملى خود به همراه داشـــتن اصل معرفى نامه اشـــخاص حقوقى با درج شماره ثبت و شناسه ملى ضرورى مى باشد. همچنين مجمع به طور همزمان به صورت آنلاين از طريق لينک https://majma.stream1.ir/zoberoy براي سهامداران قابل مشاهده است.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد