مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1402/10/27 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهرانپارس، بلوار استقلال، خيابان توحيد، جنب پارک پليس، سالن سراي محله مجيدآباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليه سهامداران يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي‌نمايد به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز برگزاري جلسه از ساعت 10 الي 12 به آدرس فوق‌الذکر مراجعه نمايند. همراه داشتن اصل کارت ملي براي سهامداران حقيقي يا ارائه اصل وکـالتنامه رسمي درخصوص نماينده قانوني آنها و همچنين معرفي‌نامه درسربرگ همراه با مهر و امضاي مجاز شرکت متبوع براي نمايندگان اشخاص حقوقي الزامي است.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت سخت آژند (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد