مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه صنايع بهشهر - نماد: وبشهر

دلایل اصلاح:شايان ذکر است مشاهده همزمان مجمع از طريق لينک Live.bidc.ir بصورت زنده براي سهامداران امکان پذير مي باشد.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/11/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان قائم مقام فراهاني پايين تر از چهارراه مطهري، کوچه 24، پلاک 8 طبقه پنجم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
کليه سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني آنان جهت دريافت برگۀ ورود به جلسه مجمع در تاريخ 1402/11/11 در ساعات اداري به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران، خيابان قائم مقام فراهاني پايين تر از چهارراه مطهري، کوچه 24 پلاک 8 مراجعه فرمايند. ضمناً برگه ورورد به جلسه از ساعت 8 صبح روز برگزاري در محل برگزاري نيز قابل دريافت خواهد بود. همچنين مشاهده همزمان مجمع از طريق لينک Live.bidc.ir بصورت زنده امکان پذير مي باشد. شايان ذکر است سهامداران محترم مي توانند سوالات و نظرات خود را از اين طريق مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن ها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد. تأکيد مي گردد: سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع عمومي مذکور مي بايست حتماً کارت ملي ( در صورتيکه به وکالت از طرف افراد ديگر حضور دارند اصل وکالتنامه) به همراه داشته باشند. ضمناً در رابطه با نمايندگان اشخاص حقوقي علاوه بر کارت ملي، ارائه اصل معرفي نامه شخص حقوقي الزامي است.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد