مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ضلع غربي وزشگاه آزادي- هتل المپيک سالن همايش هاي بين المللي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30
توضیحات:
آن دسته از سهامداران محترمي که امکان حضور در مجمع را ندارند مي‌توانند بصورت آنلاين در تاريخ 1402/11/15 از طريق تارنماي https://www.aparat.com/paxanco در مجمع حاضر شوند. شايان ذکر است سهامداراني که مايل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوري مي‌باشند، برگ ورود به جلسه اعم از حقيقي و حقوقي در محل مجمع از ساعت 8:30 صبح همان روز صادر خواهد شد.شايان ذکر است سهامداراني که مايل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوري مي‌باشند، برگ ورود به جلسه اعم از حقيقي و حقوقي در محل مجمع از ساعت 8:30 صبح همان روز صادر خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
به همراه داشتن اصل کارت ملي براي دريافت برگ ورود به جلسه مجمع براي سهامداران حقيقي و براي نمايندگان سهامداران حقوقي، ارسال معرفي نامه حداقل دو روز کاري قبل در سربرگ شرکت با امضاء اشخاص دارنده امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامي است.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت پاکسان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد