مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پترو شيمي جم - نماد: جم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر پايين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
دستور جلسه: 1- استفسار نظر مجمع عمومي سهامداران در خصوص پرونده هاي کيفري و حقوقي مرتبط با مطالبات شرکت پتروشيمي جم از شرکت گسترش تجارت پارس سبا 2- ساير مواردي که در اختيار مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و سهامداران حقوقي نيز مي توانند از طريق نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي شخص حقوقي، در جلسه مجمع عمومي حضور به هم رسانند. همچنين سهامداران جهت دريافت برگه ورود به مجمع مي توانند از يک ساعت قبل از برگزاري مجمع به محل پذيرش سهامداران مراجعه نمايند. ارائه کارت ملي براي تمامي مراجعين محترم جهت ورود به جلسه الزامي مي باشد. سهامداران محترمي که امکان حضور فيزيکي در مجمع را ندارند، مي توانند از طريق تارنماي زير پخش زنده مجمع را مشاهده و پرسش هاي خود را مطرح نمايند. آدرس تارنما https://dima.csdiran.ir

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت پتروشيمي جم
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد