مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مرغ اجداد زربال - نماد: اجداد(ربال)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- خيابان سهروردي شمالي- خيابان هويزه- خيابان شهيد يوسفي- کوچه مهماندوست- پلاک 26 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1400/09/30
توضیحات:
پيرو اطلاعيه لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع به شماره پيگيري 867809 مورخ 1401/01/18، مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت راس ساعت 10 صبح 1401/01/28 در محل شرکت سرمايه‌گذاري کشاورزي کوثر: تهران- خيابان سهروردي شمالي- خيابان هويزه- خيابان شهيد يوسفي- کوچه شهيد محمدعلي مهاندوست – پلاک 26 برگزار خواهد شد. همچنين پيرو نامه شماره 121/166547 مورخ 1400/04/10 سازمان بورس اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي و ارائه کارت واکسن با حضور نمايندگان اشخاص حقوقي شرکت و به‌صورت محدود تشکيل مي‌شود. لذا درخواست مي‌گردد ضمن مشاهده هم‌زمان جلسه مجمع از طريق لينک https://zarbalgroup.com به‌صورت غيرحضوري، سؤالات و نظرات خود را مطرح نموده تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد. -ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌الذکر مي‌باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با توجه به هماهنگي هاي از قبل صورت گرفته توسط شرکت مرغ اجداد زربال، سهامداران محترم مي توانند برگه سهام حضور در جلسه هيئت مديره را به صورت حضوري در محل شرکت دريافت نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت مرغ اجداد زربال (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد