مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پيچک - نماد: غپيچک
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/08 درمحل ساختمان شرکت صنايع شيرايران به آدرس تهران بلوارآفريقابعدازچهارراه حقاني نبش کوچه 23شماره 60طبقه -1 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد