مشخصات
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه
موضوع: اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (عدم رعایت الزامات ماده12مکرردستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ) بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت 1 ماهه به ناشر (تا تاریخ 1397/05/19) جهت رعایت موارد فوق نموده است.
ذکر این موضوع ضروری است که توضیحات شرکت درخصوص عدم رعایت الزامات ماده 12مکرردستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ، صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود. بورس اوراق بهادار تهران مسئولیتی در خصوص اجرا و اثربخشی آن ندارد. لذا از سرمایه گذاران درخواست می شود پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت، نسبت به بررسی اطلاعات منتشر شده اقدام نموده و به فرصت اعطا شده برای ایفای تعهدات ناشر توجه کنند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد