مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجي بروجرد - نماد: نبروج
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل دفتر مرکزي کارخانجات نساجي بروجرد به نشاني : تهران بلوار آفريقا نرسيده به خيابان ظفر خيابان شهيد بنيسي (فرزان غربي) پلاک22 طبقه سوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملي براي سهامداران يا نمايندگان وي جهت حضور در جلسه الزامي مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد