مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گز سکه - نماد: غگز

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1398/07/01 درمحل دراصفهان ، خيابان شيخ صدوق شمالي ، نبش کوچه آسياب (30) ،مرکز علمي کاربردي عتيق برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد