مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان - نماد: وگستر(ذوگستر)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/03/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج، سالن همايش شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
1 - تصميم گيري در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت 2 - تعيين حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 3 - ساير مواردي که تصميم گيري در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
برگه ورود به جلسه از ساعت 9 الي 15 روزهاي 1399/03/06 و 1399/03/07 در دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه آبشناسان غرب، چهار راه ايرانپارس، ابتداي جنت آباد شمالي، کوچه بهارستان دوم، ساختمان بانک پاسارگاد، پلاک 295، طبقه سوم توزيع مي گردد. سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني ايشان در صورت تمايل به حضور در جلسه مي بايست با ارائه اصل ورقه سهم و کارت ملي اقدام به دريافت برگه ورود به جلسه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد