مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا

دلایل اصلاح:حذف بند دستور جلسه - اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعيه ها به شکل الکترونيکي
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - سعادت آباد بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نيايش(( مرکز همايش هاي بين المللي نيايش )) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم و يا وکلا و نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در مجمع مذکور که با رعايت ابلاغيه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار ( الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومي ) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند. همچنين در اجراي ابلاغيه شماره122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آيد جهت مشاهده و طرح سوالات به لينک Https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند. برگه ورود به جلسه از يک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاري به سهامداران محترم تحويل مي گردد و ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي( به دليل نياز به اطلاعات هويتي آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامي مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
برگه ورود به جلسه از يک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاري به سهامداران محترم تحويل مي گردد و ارائه تصوير کارت ملي و شناسنامه سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي( به دليل نياز به اطلاعات هويتي آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامي مي باشد.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت نوسازي و ساختمان تهران(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد