مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن ديزل - نماد: خديزل

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1398/04/01 درمحل تهران-کيلومتر16بزرگراه فتح(جاده قديم کرج) – شرکت بهمن موتور - سالن همايش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد