مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و توسعه فارس - نماد: ثفارس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شيراز، خيابان ارديبهشت، برج IT، طبقه 11، سالن همايش ها برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31
توضیحات:
ساير موارد که در صلاحيت اين مجمع مي باشد. همچنين جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده همزمان مجمع از طريق مراجعه به لينک http://omranefars.ir/Home/Live فراهم مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليه سهامداران محترم دعوت مي شود به منظور دريافت برگ ورود به مجمع با همراه داشتن کارت شناسايي معتبر از تاريخ 23 لغايت 27 دي ماه 1402 به آدرس : شيراز، خيابان هدايت، مجتمع اداري اميريه 2، طبقه 3، واحد 12 مراجعه يا 30 دقيقه قبل از جلسه مجمع ، در محل تعيين شده فوق حضور داشته باشند. لازم به ذکر است نظر به تکليف قانوني حضور موکلين حقيقي با ارائه اصل وکالتنامه رسمي و نمايندگان اشخاص حقوقي با ارائه معرفي نامه امکان پذير مي باشد. بديهي است تنها سهامداراني حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دريافت نموده باشند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت عمران و توسعه فارس (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد