مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنايع کاغذ پارس - نماد: چکاپا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 درمحل سينما تئاتر کانون واقع در خيابان شهيد بهشتي-خيابان خالد اسلامبولي نبش کوچه چهارم کانون پرورش فکري کودکان و نوجونان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد