مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1397/04/04 درمحل  سالن نور مرکز همايش‏ هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ميدان شيخ بهاِئي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه175000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس175000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)210000003 %
مديريت سرمايه گذاري اميد315008754.5 %
اشخاص حقيقي355459205.08 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)365484395.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار14000000020 %
ساير اشخاص حقوقي27594530839.42 %
جمع57554054282.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ملک محمد يحيائيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن محمدتبار کاسگري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران286502اصلی احمد پويانفر2939788601عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
مرکز مالي ايران325339اصلیعلي صحرائي6229768879عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)239406اصلیعليرضا کديور0451154150عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیعبداله شير محمدپور گرجاني1461343135نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیمهرداد نعمتي4500114556رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران199942اصلیمحمد حسن ابراهيمي سروعليا4449873882عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت گروه مالي بانک پارسيان 453923اصلیعلي تيموري شندي1728157943عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۶,۲۳۳
تعدیلات سنواتی
(۷,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۸,۶۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۱,۱۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۶۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۲,۵۰۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۳,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۸,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت بورس اوراق بهادار تهرانحقوقی286502اصلی
مرکز مالي ايرانحقوقی325339اصلی
شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوهحقوقیسهامی عام262549اصلی
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)حقوقی239406اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقی147960علی‌البدل
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقی183650اصلی
شرکت کارگزاري بانک ملي ايرانحقوقی199942اصلی
شرکت گروه مالي بانک پارسيان حقوقی453923اصلی
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10100727160علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10102347321علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,855 1,960 به صورت ناخالص
سایر موارد:
...