مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98A-122 مورخ 1398/12/14 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1399/02/13 درمحل تهران -کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس - ضلع جنوبي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) - هتل هاي فرودگاهي ( نووتل ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد