مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پشمبافي توس - نماد: نتوس

دلایل اصلاح:پيرو آگهي شماره 4528 مورخ 1399/05/04 مندرج در روزنامه هدف و اقتصاد عنوان مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صحيح مي باشد که اشتباها مجمع عمومي عادي ساليانه درج شده است،که بدينوسيله اصلاح ميگردد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران،ميدان آرژانتين ،اول خيابان شهيداحمدقصير،پلاک49،ساختمان طلا طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت محمع مي باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
جهت حضور در مجمع عمومي عادي ساليانه به همراه داشتن کارت ملي سهامداران کافي ميباشد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت پشمبافي توس
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد