مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، پايين تر از پارک ساعي، شماره2224 (برج سرو ساعي)، طبقه 14، واحد1406 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با توجه به ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا مبني بر برگزاري مجامع با حضور حداکثر 15 نفر و تاکيد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجراي اين ابلاغيه، خواهشمند است سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها جهت دريافت کارت ورود به جلسه ساعت 09:00 همان روز با همراه داشتن کارت ملي به نشاني تهران خيابان وليعصر پايين تر از پارک ساعي شماره2224 برج سرو ساعي طبقه 14 واحد1406 حضور به عمل آورند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد