مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 درمحل   برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
انجمن خيريه ايتام اميرالمومنين(ع)248819583 %
سايرسهامداران10457798512.61 %
شرکت پارس دارو(سهامي عام)13272054616 %
شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)38113819345.95 %
جمع64331868277.56 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
جدید 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم   به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم   به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم   به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم   به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات: