لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  ايران دارو  نماد: ديران   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  70,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ايران دارو طی نامه شماره مورخ 1390/11/26 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 57,000 میلیون ریال مبلغ 922 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1390/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1- شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را با سرمايه 000ر42 ميليون ريال در تاريخ 25/11/89 مبلغ 017ر1 ريال و با سرمايه 000ر57 ميليون ريال در تاريخ هاي 30/04/90 و 01/08/90 ، 29/10/90 مبلغ 750 ريال اعلام نموده است.

2-پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 30/12/91 در مقايسه با پيش بيني سال مالي قبل به‌ترتيب فروش 25 درصد افزايش، بهاي تمام شدة کالاي فروش‌رفته‌ 23 درصد افزايش، سود عملياتي 30 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 23 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

3- بر اساس اطلاعات ارسالي شرکت، هيئت‌مديره تصميم‌دارد به ازاي هر سهم مبلغ 720 ريال را جهت تقسيم بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 91 پيشنهاد نمايد.

4- شرکت در خصوص نرخ دلار پيش بيني شده در بودجه سال91 اعلام نموده است:" باتوجه به افزايش قيمت ارز و وعده دولت مبني بر ارائه ارز دولتي به شرکتهاي داروسازي متوسط نرخ ارز در سال 91 مبلغ 16000 ريال پيش بيني ميگردد."