لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال  نماد: قچار   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  140,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در فرابورس ايران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال طی نامه شماره مورخ 1392/02/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 140,000 میلیون ریال مبلغ 453 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
واقعی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ هاي 08/09/91 (حسابرسي شده) و 30/11/91 مبلغ 445 ريال، و در تاريخ 28/12/91 مبلغ 428 ريال اعلام نموده بود که مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي نشده و طبق اطلاعات پيوست، مبلغ 303 ريال محقق گرديده است.

2) شرکت پيش بيني سود هر سهم مالي منتهي به 29/12/92 را در تاريخ 30/11/91 مبلغ 453 ريال و در تاريخ 28/12/91 مبلغ 446 ريال اعلام نموده بود که در اطلاعات فعلي با انجام تعديلات در سرفصل هاي فروش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه هاي عمومي, اداري و تشکيلاتي مبلغ 453 ريال را اعلام نموده است. در اين زمينه، نظر استفاده کنندگان محترم را به توضيحات شرکت درخصوص علت انجام اين تعديلات جلب مي نمايد (به پيوست). خلاصه موارد دلايل انجام تعديلات به شرح زير مي باشد:
الف. پيش بيني فروش 000ر10 تن شکر سفيد انتقالي از سال 91 (به علت عدم فروش در دوره مذکور) و همچنين، فروش 12 تن شکر سفيد بسته بندي
ب. افزايش نرخ تضميني خريد هر کيلو چغندر به مبلغ 300 ريال و در نتيجه افزايش 33 ميليارد ريالي بهاي کل خريد چغندر پيش بيني شده
ج. کاهش نرخ خريد شکر خام پيش بيني شده از مبلغ 500ر13 ريال به 700ر12 (به دليل کنترل و عرضه شکر توسط دولت)
د. مشخص شدن مبلغ واقعي هزينه هاي دستمزد مستقيم، سربار و هزينه هاي عمومي، اداري و فروش سال مالي 91 و متناسباً تعديل مبلغ هزينه هاي پيش بيني شده مذکور براي سال مالي 92
ه. محاسبه رقم ماليات با توجه به ضريب شناوري سهام شرکت.

3) مزيد اطلاع، نظر استفاده کنندگان محترم را به جزئيات اطلاعات پيش بيني عملکرد سال مالي 92، بويژه فايل اکسل ضميمه که اطلاعات با اهميت و مفيدي را درخصوص اقلام تشکيل دهنده سرفصل هاي صورت سود و زيان و مفروضات اساسي تهيه پيش بيني عملکرد سال مالي 92 ارائه مي کند، جلب مي نمايد.

4) شرکت اعلام نموده است، هيئت مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 420 ريال سود را جهت تقسيم به مجمع عمومي صاحبان ‌سهام سال مالي منتهي به 29/12/92 پيشنهاد نمايد.