لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  صنايع کاشي و سراميک الوند  نماد: کلوند   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  250,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  150,000 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند طی نامه شماره مورخ 1391/11/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 250,000 میلیون ریال مبلغ 341 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
  1) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را در تاريخ هاي 30/11/89 ،23/12/89 ، 30/04/90 و 30/07/90 مبلغ 248 ريال ، در تاريخ هاي 03/10/90 و 27/10/90 مبلغ 301 ريال و در تاريخهاي 13/12/90 و 20/12/90 مبلغ 269 ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده 258 ريال محقق گرديده است.

2) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخهاي 09/12/90 ، 20/12/90 و 28/04/91 مبلغ 204 ريال و در تاريخ 30/07/91 مبلغ 203 ريال و در تاريخ 30/10/91 مبلغ 260 ريال اعلام نموده است.

3) شرکت سياست تقسيم سود خود را در تاريخ هاي 09/12/90 و 20/12/90 مبلغ 235 ريال و در تاريخ هاي 28/04/91 ،30/07/91 ، 29/08/91 ، 30/10/91 و مطابق اطلاعيه حاضر مبلغ 300 ريال اعلام نموده است.

4) مزيد استحضار است مانده تسهيلات ارزي اخذ شده از حساب صندوق ذخيره ارزي در پايان سال مالي منتهي به 29/12/90 مبلغ 637ر029ر3 يورو مي باشد که شرکت بابت اصل و فرع آن مبلغ 749ر565ر1 دلار پرداخت نموده است و مذاکرات با بانک رفاه در خصوص بخشودگي جرائم و تسويه تسهيلات مذکور در حال انجام مي باشد.

5)4) صورت منابع و مصارف ارزي شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/92 به شرح زير اعلام شده است:نوع ارز مبلغ(هزار دلار) نرخ برابري معادل ريالي- م ريال

عايدات ارزي:
فروش صادراتي دلار 510ر7 000ر25 750ر187


مصارف ارزي:
مواد اوليه دلار 506ر3 000ر25 650ر87
لوازم يدکي و قطعات و هزينه هاي سرمايه اي دلار 341ر1 000ر25 525ر33

مازاد ارزي دلار 663ر2 000ر25 575ر66