لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  پاکسان  نماد: شپاکسا   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  135,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/09/30 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/09/30 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره پاکسان
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش‌بيني شرکت پاکسان (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1391 همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده که پيوست مي ‌باشد، طبق استاندارد " رسيدگي به اطلاعات مالي آتي " مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آن با هيئت‌مديره شرکت است.
2در ارتباط با صورت سود و زيان پيش‌بيني شده موارد زير قابل ذکر است: الف- بطوريکه در يادداشت (4) ملاحظه مي‌گردد، نرخ خريد مواد اوليه شرکت براساس آخرين نرخهاي مورد استفاده در اواخر سال مالي منتهي به 30 آذر 1390 مي‌باشد. براساس توليد و فروش برنامه‌ريزي شده براي سال مالي آتي، حجم توليد و فروش و نرخ فروش محصولات عمده با پيش‌بيني افزايش 4 درصد در صورت سود و زيان پيوست لحاظ گرديده است. باتوجه به وجود معضلات تحميلي جهت خريد مواد اوليه از خارج از کشور، تغييرات ناشي از نرخ خريد مواد اوليه که متاثر از شرايط اقتصاد بين‌المللي بوده و همچنين تغييرات ناشي از نرخ برابري ارز، تحقق و دستيابي توليد و فروش برنامه‌ريزي شده موکول به ثبات شرايط موجود اقتصادي و همچنين استقبال مصرف کنندگان از محصولات شرکت مي‌باشد. علاوه بر اين از بابت اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه‌ها (اصلاح قيمت کالاها و خدمات) و اثرات ناشي از آن در اقلام صورت سود زيان پيوست، پيش‌بيني لازم صورت نپذيرفته است ب- هزينه‌هاي مالي شرکت شامل مبلغ 2/41 ميليارد ريال هزينه سود و کارمزد تسهيلات مالي دريافتي در سال مالي آتي بوده که تحقق آن موکول به انعقاد قرارداد و دريافت تسهيلات مزبور مي‌باشد.
3براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند، به علاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (2) فوق صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4نتايج واقعي احتمالا" متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به‌گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصله مي‌تواند با اهميت باشد.
5اطلاعات 9 ماهه منتهي به 31/6/1390 مورد حسابرسي اين مؤسسه قرار نگرفته و درج آن در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده صرفاً جهت ارائه مبناي مقايسه‌اي مي‌باشد.
تاریخ گزارش : 09آذر1390
توضیحات :
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Mohammad Ali Nazeri8312521390/09/19 14:38:39
مدير موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi88008991390/09/19 14:45:57