لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  سبحان دارو  نماد: دسبحان( سبحان )   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  200,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سبحان دارو طی نامه شماره مورخ 1392/11/27 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 90,000 میلیون ریال مبلغ 6,298 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1393/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1- شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 91 را در تاريخ هاي 29/11/90 ، 17/12/90 و 02/12/91 مبلغ 329ر2 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي شده سال مالي 91 مبلغ 808ر2 ريال محقق شده است.

2- شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 92 را با سرمايه 000ر75 ميليون ريال در تاريخ 02/12/91 مبلغ 778ر2 ريال، در تاريخ 05/01/92 مبلغ 772ر2 ريال، در تاريخ 29/04/92 مبلغ 694ر4 ريال، در تاريخ 30/05/92 مبلغ 596ر4 ريال و با سرمايه 000ر90 ميليون در تاريخ 04/09/92 مبلغ 830ر3 ريال و در تاريخ 24/10/92 و نيز مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 576ر4 ريال اعلام نموده است.

3- شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 93 را مطابق اطلاعات پيوست و با سرمايه 000ر90 ميليون ريال، مبلغ 298ر6 ريال اعلام نموده است.

4- پيش‌بيني سال مالي منتهي به 29/12/93 در مقايسه با پيش بيني سال مالي 92 به‌ترتيب فروش‌ 42 درصد افزايش، بهاي تمام‌شده کالاي فروش‌ رفته 54 درصد افزايش، سود عملياتي 39 درصد افزايش و سود خالص 38 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

5- شرکت اعلام نموده است که هيئت مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 670 ر5 ريال را جهت تقسيم به مجمع عمومي سال 93 پيشنهاد نمايد.

6- مزيد اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 04/09/92، سرمايه شرکت از مبلغ 000ر75 ميليون ريال به مبلغ 000ر90 ميليون ريال (از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران) معادل 20 درصد افزايش يافته است. شايان ذکر است که مطابق آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه شرکت (منتشره در تاريخ 20/09/92 در سامانه کدال) شرکت اعلام نموده است که افزايش سرمايه مذکور تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به ثبت خواهد رسيد.

7- شرکت در خصوص اطلاعيه اخير موارد ذيل را عنوان نموده است:
"-افزايش فروش ناشي از افزايش مقداري در اثر افزايش ظرفيت مي باشد.
- افزايش در ساير هزينه هاي عملياتي ناشي از سربار جذب نشده مي باشد.
- افزايش در هزينه مالي ناشي از افزايش خريد به دليل توليد مقداري بيشتر مي باشد.
- افزايش فروش اتفاق افتاده در سال 93عمدتا مربوط به افزايش مقداري فروش بوده وهمچنين ترکيب سبد فروش محصول نيز با تغيير ات برآورد شده است، همانطوري که نمايان است کپسول حدود 164درصد افزايش مقداري توليد فروش داشته که قيمت آن ها نسبت به قرص ودراژه خيلي بيشتر مي باشد و همچنين محصولاتي در سبد فروش قرار گرفته اند که مبالغ فروش واحد آن ها نسبت به سال قبل بالاتر مي باشد. مثلا يک بسته اتوواستاتين به قيمت19.320به فروش مي رسد درصورتي که يک بسته ترگابالين245.880ريال به فروش مي رسد و از اين قبيل محصولات جديد که تقاضاي خوبي نيز در بازار دارد در ترکيب سبد فروش قرار گرفته اند. در نيجه 42درصد افزايش فروش ناشي از افزايش مقداري و بهينه نمودن ترکيب سبد محصول مي باشد و هيچ گونه افزايش نرخ فروش ديده نشده است."