لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  بين المللي محصولات پارس  نماد: شپارس   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  100,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: مجمع عمومی صاحبان سهام بين المللي محصولات پارس
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود وزيان پيش بيني شده شرکت بين المللي محصولات پارس (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1390 همراه با سايراطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست ميباشد، طبق استاندارد حسابرسي " رسيدگي به اطلاعات مالي آتي " ، مورد رسيدگي اين موسسه قرارگرفته است . مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور ومفروضات مبناي تهيه آنها به شرح يادداشت شماره 2 با هيات مديره شرکت است .
2براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق فروش پيش بيني شده درگزارش اين موسسه به مواردي برخوردنکرده است که متقاعدشود مفروضات مزبور ، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه ، به نظر اين موسسه ، صورت سود وزيان پيش بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است .
3نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 18تیر1390
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مالي اصلاح گر رايانه
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اصلاح گر رايانهFariborz Saghafi8001891390/07/23 11:10:48
مدير موسسه اصلاح گر رايانه Mohammadreza Sattarzadeh8003781390/07/23 11:14:01