لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  گلتاش  نماد: شگل   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  90,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره گلتاش
شماره بند متن کامل بند
11. صورت سود و زيان پيش‌بيني شده تعديل شده شرکت گلتاش (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 آذرماه 1392، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده که بر اساس نمونه فرمهاي اطلاعات مالي مورد نياز سازمان بورس اوراق بهادار تهيه و پيوست مي‌باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است.
22. براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه به نظر اين مؤسسه، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده تعديل شده مزبور ، براساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
33. نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند با اهميت باشد.
44. براساس صورت سود و زيان پيش‌بيني شده تعديل يافته، سود خالص هر سهم سال مالي مورد گزارش با 280 درصد تعديل مثبت نسبت به بودجه اوليه (حسابرسي شده) و 62 درصد تعديل مثبت نسبت به بودجه اصلاحي قبلي (حسابرسي نشده)، به مبلغ 3.645 ريال برآورد گرديده است. افزايش در سود پيش‌بيني شده نسبت به مبلغ اعلام شده قبلي، عمدتاً به دليل دو مرحله افزايش در نرخ فروش محصولات با توجه به مصوبات سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان مي‌باشد. شايان ذکر است واردات مواد اوليه خارجي بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد (به ازاي هر دلار 37.500 ريال) پيش بيني گرديده است. بديهيست با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، ‌هر گونه تغييرات با اهميت در خصوص مفروضات بودجه و سود و زيان پيش بيني شده مي‌بايست به موقع به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردد.
تاریخ گزارش : 09اسفند1391
توضیحات :
موسسه حسابرسي امجد تراز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه امجد ترازAsghar Behnia8001411391/12/09 12:11:30
مدير موسسه امجد ترازMohammadhosein vahedi 1391/12/09 12:13:39