لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  تجارت الکترونيک پارسيان  نماد: رتاپ( ذرپارس )   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  506,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت تجارت الکترونيک پارسيان طی نامه شماره مورخ 1390/11/26 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 506,000 میلیون ریال مبلغ 1,003 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1390/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش و درآمد ارائه خدمات
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
  1) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/89 را با سرمايه 206 ميليارد ريال در تاريخ 23/06/89 مبلغ 776 ريال و با سرمايه 506 ميليارد ريال در تاريخ‌هاي 01/10/89 و 18/11/89 مبلغ 490 ريال و در تاريخ 14/12/89 مبلغ 556 ريال اعلام نموده بود. که بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 646 ريال محقق شد.

2) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را با سرمايه 506 ميليارد ريال در تاريخ 18/11/89 و در تاريخ 27/01/90 (حسابرسي شده) مبلغ 594 ريال و در تاريخ هاي 11/02/90 مبلغ 703 ريال ، در تاريخ 28/04/90 مبلغ 706 ريال و در تاريخ هاي 14/7/90 و 3/11/90 مبلغ 803 ريال اعلام نموده بود.

3): جزئيات سرفصلهاي فروش، بهاي تمام شده و خالص ساير درآمد(هزينه)هاي عملياتي به پيوست ارائه شده است.

4) توجه سهامداران محترم را به توضيحات شرکت در خصوص افزايش سود خالص دوره مالي منتهي به 30/12/1391 نسبت به دوره مالي منتهي به 29/12/1390 ، مشروح در ذيل اطلاعات پيش بيني جلب مي نمايد.