نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
آوید سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۲۸:۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۲۸:۵۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت واسپاري سپهرپارس) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۲۶:۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۲۶:۲۴
غديس شرکت پاکديس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۲۲:۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۲۲:۲۴
ثشاهد شاهد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۳:۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۳:۲۰
غديس شرکت پاکديس تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۲:۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۲:۰۸
سدشت صنايع سيمان دشتستان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۰:۵۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۴:۱۰:۵۷
کروي توسعه معادن روي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۵۸:۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۵۸:۵۶
نمرينو کارخانجات ايران مرينوس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۹:۵۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۹:۵۳
تمحرکه ماشين سازي نيرو محرکه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۹:۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۴۹:۲۳
فولاي صنايع فولاد آلياژي يزد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۳۲:۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۳۲:۴۲
سخاش سيمان خاش مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۸:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۸:۵۱
سخاش سيمان خاش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۶:۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۶:۱۸
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۳:۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۳:۰۸
وپسا سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۵:۳۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۵:۳۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين الملل غدير) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۴۶:۳۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۴۶:۳۱
شدوص دوده صنعتي پارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۴۵:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۴۵:۳۵
غپاک لبنيات پاستوريزه پاک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۴۴:۴۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۴۴:۴۹
ثمسکن گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) وجوه ناشي از فروش حق تقدم­هاي استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۶:۵۱:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۳۲:۵۸
پاکشو گروه صنعتي پاکشو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۳۱:۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۳۱:۰۷
زنگان صنعت روي زنگان توضيحات شرکت در مورد گزارش فعاليت ماهانه منتهي به ۳۰/۱۰/۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۳۰:۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۲:۳۰:۲۵
صفحه 1 از 5476 :یافته ها 109512

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813