نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
تيپيکو سرمايه گذاري دارويي تامين اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۱:۳۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۱:۳۷:۵۲
قير آذر گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۱:۲۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۱:۲۱:۱۹
قير آذر گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۱:۱۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۱:۱۸:۳۲
قير آذر گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۵۵:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۵۵:۴۴
سيستم همکاران سيستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سیستم خراسان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۰۶:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۰۶:۱۹
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۴۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۴۹:۴۳
سرآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۴۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۴۵:۰۰
بگيلان توسعه مسير برق گيلان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۷:۲۲
سينا بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۳۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۳۶:۴۵
قجام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۳۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۳۱:۱۲
سيستم همکاران سيستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۲۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۲۵:۲۸
کاريس صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۲۲:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۲۲:۴۲
امين سامان ثابت صندوق سرمايه گذاري امين سامان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۱۰:۰۰
قجام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۷:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۷:۱۴
فنرژي شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۹:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۹:۲۵
مرقام ايران ارقام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۳۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۳۱:۴۵
امين يکم صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۲۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۲۶:۰۸
آرمان انديش مختلط صندوق اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۲۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۲۲:۱۰
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۸:۵۷
کپارس کاشي پارس پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۸:۲۶
صفحه 1 از 7930 :یافته ها 158586

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720