نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
قلرست قند لرستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳:۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳:۱۶:۰۷
ساينا صنايع بهداشتي ساينا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۱:۴۹:۵۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۱:۴۹:۵۵
خودکفا اقتصادي و خودکفائي آزادگان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۹:۱۳:۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۹:۱۳:۱۳
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۵۵:۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۵۵:۲۷
وفتخار سرمايه گذاري افتخار سهام تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۲۱:۰۰
وفتخار سرمايه گذاري افتخار سهام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۱۹:۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۱۹:۱۹
بدکو فروشگاه هاي زنجيره اي دياکو ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۰۷:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶:۰۷:۳۰
وگل سرمايه گذاري استان گلستان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۳۳:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۳۳:۲۰
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۳۰:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۳۰:۰۱
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۲۹:۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۲۹:۱۷
سبزوا سيمان لار سبزوار گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۰۲:۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۰۲:۲۸
غويتا ويتانا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۷:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۷:۵۴
شکلر نيروکلر افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۴۱:۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۴۱:۴۲
شفا سرمايه گذاري شفا دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۳۸:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۳۸:۳۵
شفا سرمايه گذاري شفا دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۳۶:۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۲:۳۶:۱۴
سبزوا سيمان لار سبزوار آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۵۷:۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۵۷:۲۱
رفاه فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۱۶:۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۱۶:۳۶
قلرست قند لرستان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۱۳:۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۱۳:۴۸
خمهر مهرکام پارس آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۰۳:۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۰۳:۰۷
دسينا لابراتوارهاي سينادارو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۸:۵۰:۵۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۸:۵۰:۵۵
صفحه 1 از 8518 :یافته ها 170355

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720