نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
زدشت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات در خصوص افزایش نرخ فروش شیر خام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۹:۴۴
زشگزا شير و گوشت زاگرس شهرکرد افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ فروش شیر در ۶ ماهه دوم سال مالی ۱۳۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۷:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۷:۲۱
آگاه نيکو صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۱۹:۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۱۹:۳۶
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعیه پرداخت مطالبات سهامداران ناشی از فروش حق تقدمهای استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۴:۱۴:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۵:۱۵
غشان شير پاستوريزه پگاه خراسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۵۷:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۵۷:۱۶
سمايه بانک سرمايه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۴۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۴۱:۰۲
سيلام سيمان ايلام آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۱:۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۱:۴۲
بايکا کارخانجات کابل سازي ايران آدرس و تلفن های شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۱:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۱:۰۱
تجربه مختلط صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۷:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۷:۱۶
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان توضیحات شرکت در خصوص صورت های مالی ۶ ماهه ۹۷ (حسابرسی شده) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۵:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۵:۳۲
وکوثر اعتباري کوثر مرکزي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ساینا گستر پردیسان (سهامی خاص)) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۱:۳۴
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۱۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۱۷:۲۲
بترانس ايران ترانسفو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۴۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۴۹:۰۲
تامين نوين تامين سرمايه نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۷:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۷:۵۸
تامين نوين تامين سرمايه نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۵:۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۹:۳۵:۲۷
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی هنگام) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۳۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۳۶:۲۶
هلد مهر آيندگان سرمايه گذاري توسعه مالي مهر آيندگان نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۵۹:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۵۹:۲۱
وآرين توسعه اقتصادي آرين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۴:۵۲
مداران داده پردازي ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۲:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۲:۰۱
فاذر صنايع آذرآب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴
صفحه 1 از 8222 :یافته ها 164439

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720